Nha Trang : Mua nhà theo Nghị định 61/CP: Chậm chân sẽ thiệt nặng : Có thể nói, NĐ 61/CP về việc hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê, được Chính phủ ban hành ngày 05/7/1994, là một trong những văn bản pháp quy, sát đúng thực tế và hợp lòng dân nhất của Đảng và Nhà nước ta. Đây cũng là một trong nghị định có “tuổi thọ” thực hiện kéo dài kỷ lục nhất tới 20 năm từ 1994 đến 2013 (khi có NĐ 34/ CP) tiếp nối quy định việc hóa giá nhà thuộc sở hữu nhà nước. Trong suốt thời gian dài thực hiện NĐ 61/CP đã có hàng chục vạn hộ gia đình trên phạm vi cả nước được hưởng quyền lợi thiết thực, chính đáng từ nghị định này. Họ đã có chỗ ở ổn định lâu dài để “an cư, lạc nghiệp”.

Nha Trang : Mua nhà theo Nghị định 61/CP: Chậm chân sẽ thiệt nặng

09/03/2017 08:21

�( Mua bán nhà đất )�Nha Trang : Mua nhà theo Nghị định 61/CP: Chậm chân sẽ thiệt nặng :�Có thể nói, NĐ 61/CP về việc hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho� người đang thuê, được Chính phủ ban hành ngày 05/7/1994, là một trong những văn bản pháp quy, sát đúng thực tế và hợp lòng dân nhất của Đảng và Nhà nước ta. Đây cũng là một trong nghị định có “tuổi thọ” thực hiện kéo dài kỷ lục nhất tới 20 năm từ 1994 đến 2013 (khi có NĐ 34/ CP) tiếp nối quy định việc hóa giá nhà thuộc sở hữu nhà nước. Trong suốt thời gian dài thực hiện NĐ 61/CP đã có hàng chục vạn hộ gia đình trên phạm vi cả nước được hưởng quyền lợi thiết thực, chính đáng từ nghị định này. Họ đã có chỗ ở ổn định lâu dài để “an cư, lạc nghiệp”.

'

Tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 18/9/1996 HĐND tỉnh khóa II đã có NQ số 84/NQ/HĐND và sau đó ngày 06/11/1996 UBND tỉnh đã có QĐ số 2144/QĐ-UB ban hành những quy định về việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê thuộc địa bàn của tỉnh theo NĐ 61/CP. Đến nay, hầu hết nhà thuộc diện được hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được giải quyết, tuy nhiên vẫn còn một số ít trường hợp tồn đọng, gây hoang mang, bức xúc cho người đang thuê nhà, trong đó có hơn mười hộ gia đình cán bộ, công nhân viên ở khu tập thể số 12, Hai Bà Trưng, TP. Nha Trang.


Tại CV số 1394/ SXD-QLN ngày 04/6/2015, ông Trần Quang Bửu, phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết (trích) : “Năm 1998 (sau khi NĐ 61/CP ban hành được 04 năm), thực hiện QĐ số 87/UB của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu UBND TP. Nha Trang bàn giao để Sở Xây dựng quản lý, đồng thời giải quyết đơn xin mua theo NĐ 61/CP của các hộ dân”. Năm 2007 (sau 10 năm) UBND TP. Nha Trang mới có công văn đề nghị tỉnh giao nhà này cho thành phố để xây dựng trụ sở. Nhưng yêu cầu này của UBND TP. Nha Trang đã không được chấp nhận. Tại CV số 128/PCTD ngày 22/4/2008 ông Nguyễn Chiến Thắng, phó chủ tịch UBND tỉnh đã có bút phê “Giao Sở Xây dựng kiểm tra, UBND TP. Nha Trang có khó khăn trụ sở làm việc hay không? Nếu khó khăn thì giao vị trí khác, vị trí này bàn giao cho Sở Xây dựng để giải quyết hóa giá nhà theo NĐ 61/CP”. Như vậy cần phải khẳng định rõ là, từ 1998 khi cơ quan chức năng là Sở Xây dựng Khánh Hòa� yêu cầu UBND TP. Nha Trang bàn giao nhà 12 Hai Bà Trưng, đến 2008 khi có bút phê của phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng, kéo dài 11 năm, thì việc bán hóa giá nhà số 12 Hai Ba Trưng cho các hộ đang thuê là chủ trương nhất quán, đúng theo� quy định của NĐ 61/CP; NQ số 84/NQ/HĐND của HĐND tỉnh Khánh Hòa và QĐ số 2144/QĐ-UB của UBND tỉnh Khánh Hòa. Đó là chủ trương hợp tình, hợp lýđảm bảo được quyền và lợi ích chính đáng của công dân.Nhà số 12 Hai Bà Trưng được chủ cũ xây cất từ năm 1963. Năm 1979 nhà nước quản lý toàn bộ theo diện “cải tạo”. Năm 1980 được giao cho Công Ty Thương nghiệp tổng hợp Nha Trang (thuộc TP. Nha Trang) quản lý. Do khó khăn về chỗ ở, nên năm 1987 Công ty này đã phân cho các hộ gia đình cán bộ, công nhân viên trong đơn vị ởtừ đó cho đến nay. Như vậy, các hộ gia đình này đã sinh sống ổn định tại đây gần 30 năm.Vì nhà quá xuống cấp, nên suốt trong quá trình quản lý sử dụng, họ đã phải cải tạo sửa chữa nâng cấp, rất tốn kém.

Vậy tại sao đến nay (2017) tức là 10 năm nữa lại đã trôi qua mà việc các hộ gia đình đang sinh sống ở khu tập thể số 12 Hai Bà Trưng, Nha Trang vẫn chưa được hóa giá nhà theo ND9 61/CP và xem ra vụ việc còn nhiêu khê, vời xa đến không thể tin nổi. Xin được nêu ra các lý do để phân tích như sau:

Một là, nội dung của NĐ 61/CP (1994) và QĐ số 2144/QĐ-UB (1998)� của UBND� tỉnh Khánh Hòa đều quy định rất rõ về “Những loại nhà ở thuộc Nhà nước được xét bán”. Theo đó, nhà �số12 Hai Bà Trưng thuộc diện được xét bán và chính vì thuộc diện được xét bán nên năm 1998 Sở Xây dựng Khánh Hòa mới yêu cầu TP. Nha Trang bàn giao để giải quyết bán hóa giá cho các hộ đang thuê theo NĐ 61/CP. Và, nhà này thuộc diện được xét bán, nên ông Nguyễn Chiến Thắng, phó chủ tịch tỉnh mới đặt bút phê có nội dung như chúng tôi đã trích dẫn. Chính vì suốt 10 năm (1998 – 2008) cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Khánh Hòa không thay đổi, mà vẫn nhất quán duy nhất chủ trương đó, nên các hộ dân rất tin tưởng vào việc giải quyết của chính quyền. Các hộ dân tin tưởng phải nói là tuyệt đối vì họ có đầy đủ điều kiện cả thực tế và hồ sơ xin hóa giá nhà đáp ứng được yêu cầu của NĐ 61/CP và QĐ 2144/QĐ-UB (1998) của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Hai là, sau 1975 đất nước thống nhất, gia đình cán bộ công nhân viên trước đây tập kết từ miền bắc chuyển vào, cán bộ từ chiến khu trở về, khiến nhu cầu về nhà ở trở nên rất bức xúc. Vì thế việc các cơ quan, công ty, đơn vị nhà nước tự bố trí cho gia đình cán bộ, công nhân viên của đơn vị mình vào ở nhà do đơn vị đang quản lý, là một thực tế. Và, thực tế đó là yếu tố khách quan, do hoàn cảnh lịch sử để lại. Do đó NĐ 61/CP năm 1994 ra đời, chính là để giải quyết những vấn đề thực tiễn về nhà, đất do hoàn cảnh lịch sử đó của đất nước để lại, nhằm ổn định xã hội, an dân và cũng để phù hợp với Luật Đất đai có hiệu lực vào ngày 15/10/1993 trước đó. Xin lưu ý rằng, căn hộ, nhà ở thuộc sở� hữu nhà nước mà các hộ gia đình đang thuê trên phạm vi cả nước, là nằm trong “quỹ nhà” phải được hiểu là thuộc “gói sản phẩm của NĐ 61/CP”. Tuyệt nhiên không phải là “sản phẩm” hình thành từ ngân sách của các địa phương. Chính vì vậy, khi thực hiện NĐ 61/CP các địa phương không thể tùy tiện biến “sản phẩm của 61/CP” thành sản phẩm của địa phương mình, để định đoạt.

Ba là, Từ tháng 7/2008 đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc giải quyết đơn xin hoá giá nhà của các hộ gia đình tại khu tập thể số 12 Hai Bà Trưng, Nha Trang. Nội dung chủ yếu của các văn bản này đều có quan điểm quay ngoắt 180 độ với chủ trương nhất quán trong 10 năm trước đó, là không giải quyết bán hóa giá nhà theo 61/CP cho các hộ đang thuê nữa. Theo chúng tôi, “không bán nữa” là trái với NĐ 61/CP và các Nghị định tiếp nối NĐ 61/CP sau đó của Chính phủ, đồng thời trái hẳn với Nghị quyết của HĐND và UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành mà chúng tôi đã dẫn ở trên. Thiết nghĩ, lợi ích trước hết và trên hết là niềm tin của người dân, là ổn định xã hội và an dân. Tỉnh Khánh Hòa cũng không giàu thêm, hay nghèo đi từ� việc bán hoặc không bán mấy căn hộ ở khu tập thể 12 Hai Bà Trưng, TP. Nha Trang./.

Theo Văn Nghệ Trẻ

bình luận

Facebook
Google +

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Sang nhượng
Tin đã lưu